Brief

Informacje o firmie


Nazwa firmy

Osoba kontaktowa

Imię i nazwisko wypełniającego

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres strony www

Branże, w których firma prowadzi działalność

Cele projektu

Jakiego rodzaju projekt chciałbyś zrealizować?
Informacyjna strona internetowaSklep internetowyDziałania marketingowe w InternecieInny - wskaż jaką:

Jaki charakter ma mieć strona?
InformacyjnyWizerunkowy / prezentacyjnySprzedażowyEdukacyjnyInny - wskaż jaki:

Jakie usługi/produkty/działania ma promować strona?

Co według Ciebie ma wyróżniać Twoją stronę spośród podobnych konkurencyjnych stron internetowych?

Grafika i szczegóły techniczne strony

Czy posiadasz wstępny plan/wizję/układ strony?
taknie

Czy strona ma być zintegrowana z jakimiś systemami zewnętrznymi?
taknie
jeśli tak to z jakimi?

Podaj zakładki które znaleźć miałyby się na stronie głównej i podstronach:

Zaznacz wymagane funkcje i komponenty, jakie powinna zawierać strona:
Mapa witrynyFormularz kontaktowyAktualności na stronieWyszukiwarkaSystem newsletterDodawanie/usuwanie/edytowanie treści za pomocą systemu CMSinne - wskaż jakie:

Czy i jakie efekty/elementy strony chciałbyś monitorować?

Czy posiadasz jakieś materiały niezbędne do przygotowania serwisu (np. firmowe logo, używane ikony, materiały z innych kampanii/projektów, zdjęcia, filmy itp.)?
taknie

W jakiej kolorystyce powinna zostać utrzymana strona?

Jaki powinien być główny temat strony – nowoczesny czy klasyczny? Ciemny czy jasny?

Jaki dział/sekcję/element strony powinien zostać wyróżniony i zaprezentowany w sposób szczególny?

Podaj adresy internetowe stron w branży (strony www konkurencji), które Ci się podobają:

Podaj adresy internetowe stron spoza branży, które Ci się podobają:

Czy będziesz zlecać wykonanie fotografii do projektowanej strony?
taknie

Czy dysponujesz materiałami niezbędnymi do przygotowania serwisu (fotografie, rysunki, szkice, treść strony) – czy też materiały takie mają zostać zakupione/przygotowane podczas realizacji?

Czy interesuje Cię usługa stałej opieki nad stworzonym serwisem www. Tworzenie dodatkowych grafik, bannerów, wysyłanie newsletterów oraz bieżąca pomoc użytkownikom.
taknieczęściowo, opieka tylko nad wybranymi elementami strony

Termin i budżet

Jaki budżet planujesz przeznaczyć na wdrożenie i rozwój serwisu internetowego?

Jaki jest pożądany termin realizacji projektu strony?

Wskaż inne materiały, jakie dostarczysz nam przed rozpoczęciem projektu:

Przedstaw swoje dodatkowe sugestie i opisz wszelkie kwestie, które nie zostały wyżej ujęte, a które uważasz za istotne: